Mangfoldighed

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, -erne
Oprindelse: afledt af fold (gange) 

Betydning:
Bruges synonymt med diversitet for det faktum, at der er plads til personer med forskellige baggrunde og overbevisninger til stede på for eksempel en arbejdsplads, i en skoleklasse eller noget helt tredje. Begrebet bruges om og omfatter både de synlige og usynlige forskelle mellem personer såsom køn og kønsidentitet, alder, handicap, religion eller tro, etnisk baggrund, seksuel orientering, politisk overbevisning eller social baggrund.

Beslægtede begreber:
Diversitet
Forskellighed
Inklusion
Intersektionalitet
LGBT+